Lịch Sử World Cup

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới 2006

Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 hay còn gọi là Cúp bóng đá thế giới 2006 (tên chính thức là 2006 FIFA World

Chi tiết ggiải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2002

Giải vô địch bóng đá thế giới 2002 (tên chính thức là 2002 FIFA World Cup Korea/Japan) là giải vô địch bóng đá thế giới

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới Wolrd Cup 1998

địch bóng đá thế giới lần thứ mười sáu và đã được tổ chức từ 10 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 1998 tại

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1994

Giải vô địch bóng đá thế giới 1994 (tên chính thức là 1994 Football World Cup – USA /World Cup 94) là giải vô địch

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1990

Giải vô địch bóng đá thế giới 1990 (tên chính thức là 1990 Football World Cup Italy / Italia 90) là giải vô địch bóng

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới Wolrd Cup 1986

Giải vô địch bóng đá thế giới 1986 (tên chính thức là 1986 Football World Cup – Mexico /Mexico 86) là giải vô địch bóng

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1982

Giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (tên chính thức là 1982 Football World Cup – Spain / Copa del Mundo de Fútbol –

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1978

Giải vô địch bóng đá thế giới 1978 (tên chính thức là 1978 Football World Cup – Argentina / Argentina “78) là giải vô địch

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1974

World Cup 1974 (tên chính thức là 1974 Football World Cup – West Germany /Fußball-Weltmeisterschaft 1974) là giải vô địch bóng đá thế giới lần

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1970

Giải vô địch bóng đá thế giới 1970 (tên chính thức là 1970 Football World Cup – Mexico / Mexico 70) là giải vô địch

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1966

Giải vô địch bóng đá thế giới 1966 (tên chính thức là 1966 Football World Cup – England / World Cup 1966 – England) là

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1962

Giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (tên chính thức là 1962 Football World Cup – Chile / Campeonato Mundial de Fútbol – Chile

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1958

Giải vô địch bóng đá thế giới 1958 (tên chính thức là 1958 Football World Cup – Sweden / Schweden 1958) là giải vô địch

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới 1954

 Giải vô địch bóng đá thế giới 1954 (tên chính thức là 1954 Football World Cup – Switzerland/Championnat du Monde de Football 1954) là giải

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1950

Giải vô địch bóng đá thế giới 1950 (tên chính thức là 1950 Football World Cup – Brazil /IV Campeonato Mundial de Futebol) là giải

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1938

Giải vô địch bóng đá thế giới 1938 (tên chính thức là 1938 FIFA World Cup – France / Coupe du Monde 1938) là giải

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1934

Giải vô địch bóng đá thế giới 1934 (tên chính thức là 1934 Football World Cup – Italy / Campionato Mondiale di Calcio) là Giải

Chi tiết giải vô địch bóng đá thế giới 1930

Giải vô địch bóng đá thế giới 1930 là Giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên (tên chính thức là 1930 Football World